Archief 2014 In de pers...

De Noordshow in januari 2015 niet in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren

Ingezonden stuk 30-06-2014

Oneto

Geachte leden,

Als bestuur van de Noordshow richten wij ons tot onze leden om u in kennis te stellen van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de organisatie van de Noordshow.
Met de directie van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren hebben we in principe telkens voor drie jaar een overeenkomst met betrekking tot de organisatie van de Noordshow.
In onze overeenkomst staat o.a. dat de directie van de Prins Bernhardhoeve ons uiterlijk 1 juli moet meedelen of de editie van het daaropvolgende jaar gehouden kan worden.
De directie heeft ons vandaag laten weten dat de Noordshow in januari 2015 niet in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren gehouden kan worden.
Reden hiervoor is dat men de huidige expositie van zandsculpturen een meer permanent karakter wil geven.
Dit betekent dat de hallen voor ons in januari niet vrij zijn om te gebruiken.
Pas zeer recent zijn wij door de directie van de PBHoeve in kennis gesteld van deze ontwikkelingen, maar was hun definitieve besluit nog niet genomen.
Vandaag heeft de directie van PBHoeve ons op de hoogte gesteld gebruik te maken van de clausule in onze overeenkomst.

Dit betekent dat wij als bestuur vanaf nu aan de slag gaan om te kijken waar de Noordshow van 2015 wel gehouden kan worden.
In het bestuur is afgesproken dat we ervoor gaan om de Noordshow van 2015 door te laten gaan.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, zo mogelijk via email, maar ook via onze website en hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen meedelen waar de Noordshow van 2015 gehouden wordt..
Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Aangezien wij niet beschikken over emailadressen van iedereen die de Noordshow een warm hart toedraagt, kunt u de vrijheid nemen dit bericht door te sturen naar wie u wilt.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Noordshow

Powered by: Wordpress