Archief 2017 Archief 2019 In de pers...

Toekomst van KLN en Speciaalclubs 

De jaarvergadering van KLN op 17 juni 2017 stond dit jaar in het teken van de toekomst. Het KLN-bestuur heeft een zeer lezenswaardig visiedocument ontwikkeld waarin zij, na analyse, voorstellen om aanpassingen aan de huidige organisatie te doen om daarmee meer toekomst gericht te zijn. Het behandelt de terugloop in ledenaantallen, de wijze van communiceren en de belangrijke plaats die de speciaal clubs daarbij in zouden moeten gaan nemen.

In de kern gaat het om hoe aantrekkelijk we als club kunnen zijn voor huidige zowel als nieuwe toetredende leden en welke ‘diensten’ we kunnen ontwikkelen waardoor lid zijn meer-waarde heeft dan geen lid zijn.

Tijdens de vergadering was er een uitgebreide gedachtewisseling naar aanleiding van een reactie van Jan Severink. Deze discussie lijkt ook zinvol om te voeren binnen onze hoenderclub.

Zowel “KLN op weg naar 2019” als de reactie van dhr. Severink zijn beschikbaar via deze website. Het bestuur hoort graag een reactie van de leden over beide standpunten. Ook onze club zal richting moeten nadenken over de toekomst. In iedere geval mooi leeswerk voor de komende lange herfst avonden.

Download visie document ‘KLN op weg naar 2019’
Download reactie Jan Severink

Tot slot kondigde KLN voorzitter Jasper Smelt aan dat hij wegens persoonlijke omstandigheden het voorzitterschap moet beëindigen. De KLN gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter en tussentijds zal secretaris Ronald Thiemes deze taak ad interim verzorgen.

Powered by: Wordpress