Archief 2017 In de pers...

Noordshow voor hoenders afgelast

We ontvingen het bericht dat de Noordshow voor de bondshow ‘veren’ niet door kan gaan. De Noordshow zal daardoor in afgeslankte vorm plaastvinden.

Na het uitbreken van de vogelgriep op vrijdag 8 december j.l. is door het Ministerie landelijk een tentoonstellingsverbod afgekondigd voor risicogevogelte. Hoenders, dwerghoenders en watervogels, geregistreerd raspluimvee, kunnen daarom niet tentoongesteld worden op de aanstaande Noordshow.
Het bestuur van de Noordshow heeft op 12 december j.l. besloten de Noordshow in de eerste week van januari 2018 toch door te laten gaan.
Het grote aantal inzendingen van konijnen, cavia’s, kleine knagers, sierduiven en kleine siervogels rechtvaardigt dit besluit. En natuurlijk ook, omdat de bondshow ” Haren ” is toegewezen aan de Noordshow.
In de afweging om de Noordshow 2018 door te laten gaan, hebben de belangen van de kleindiersport in de meest brede zin een belangrijke plek gehad.

De Noordshow is voor het publiek geopend op donderdag 4 januari 2018 van 12.00 tot 18.00 uur, vrijdag 5 januari 2018 van 9.00 tot 22.00 uur en zaterdag 6 januari 2018 van 9.00 tot 16.00 uur.

Powered by: Wordpress