Archief 2018 In de pers...

Opnieuw vogelgriep nu in Groningen

Zondag 25 februari is opnieuw vogelgriep H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Oldekerk. Vooralsnog wijzigen de sinds december van kracht zijnde maatregelen niet. Het verbod op tentoonstellingen (bijvoorbeeld wedstrijden, markten, beurzen, keuringen) geldt op landelijk niveau alleen voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels.

 

Vogelgriep besproken op bijeenkomst KLN diertechnische raad

Tijdens de vergadering van de KLN diertechnische raad op zaterdag 24 februari in Putten is door verschillend speciaalclubs de vogelgriep aan de orde gesteld. Men vindt het moeilijk te begrijpen dat de overheid geen onderscheid wil maken tussen commercieële pluimvee bedrijven en hobbyfokkers. De maatregelen tegen de vogelgriep zijn voor hobbyfokkers en speciaalclubs desastreus: het verbod op tentoonstelligen maakt het onmogelijk om shows of keuringen te organiseren. Ook het opleidings en erkennings traject voor keurmeesters kan daardoor in gevaar komen.

Volgens de KLN wordt de vogelgriep door de overheid inmiddels niet langer als incident maar als een permanente bedreiging gezien met grote economische gevolgen. Daardoor is de bereidheid om tot een oplossing te komen voor de geringe groep kleinschalige hobbyfokkers niet erg groot. Er is een pril plan om ons land in 5 delen op te knippen, waardoor maatregelen niet landelijk maar per regio kunnen worden genomen. Ook zou gesproken worden over het houden meerdaagse shows, waardoor een onverhoopte uitbraak van vogelgriep op de 2de of 3de dag zichtbaar wordt. Deze zou dan eenvoudiger te isoleren zijn. Vanuit de speciaalclubs wordt opgemerkt dat meerdaagse shows voor het dierenwelzijn niet wenselijk zijn.

De speciaalclubs roepen op tot het vragen van aandacht via de media en politiek. Het bestuur van de KLN blijft in gesprek met het ministerie van economische zaken en landbouw om tot een mogelijke oplossing te komen.

Powered by: Wordpress