Archief 2018 In de pers...

WUR: Nieuwe krielvormen geven extra variatie

Nieuwe krielvormen van de traditionele Nederlandse hoenderrassen geven extra genetische variatie. Lakenvelder fokkers worden uitgenodigd voor een vervolg onderzoek door de WUR. (zie meer info onderaan dit bericht).

De recent gevormde krielkiprassen, de kleinere (kriel)variant van de grote hoenderrassen zijn genetisch verschillend van de traditionele (grote) Nederlandse hoenderrassen en van de oorspronkelijke krielrassen. Zo zijn door enthousiaste fokkers nieuwe rassen gevormd met een andere genetische diversiteitdoor het kruisen van dieren van de traditionele grote rassen met dieren van krielrassen van niet-Nederlandse oorsprong. De andere kant van het verhaal is dat de genetische gelijkvormigheid tussen rassen is toegenomen.

Dit bleek in dit onderzoek voor Fries hoen kriel en Groninger Meeuw kriel, die genetisch veel op elkaar lijken. Ofwel in andere woorden, deze twee rassen hebben verschillende namen, maar zijn genetisch behoorlijk identiek. En dat is logisch verklaarbaar: de Groninger Meeuw kriel is het resultaat van kruisingen tussen grote Groninger Meeuwen en Fries hoen krielen. Deze toegenomen genetische gelijkvormigheid kan op langere termijn de identiteit van een ras bedreigen.

Daarnaast blijkt de genetische diversiteit binnen deze rassen blijkt laag te zijn, vanwege intensieve selectie op specifieke eigenschappen en door paringen tussen verwante dieren. Inteelt vergroot de kans op erfelijke aandoeningen en minder vitaal nageslacht.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Heredity. https://www.nature.com/articles/s41437-018-0072-3#Sec9Het onderzoek maakt onderdeel uit van het EU Horizon 2020 project IMAGE.  (https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/AF-EU-17024-IMAGE-1.htm) .

Als vervolg op dit onderzoek starten Wageningen University & Research, Animal Breeding & Genomics en het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) samen met de speciaalclubs vervolgonderzoek om per paring of foktoom informatie van nakomelingen te verzamelen. Voor dit onderzoek zijn vier rassen gekozen: de Eikenburger kriel, een ras met veel inteelt, de Nederlandse Uilebaard, een ras met lage inteelt. Daarnaast het Twents hoen en de Lakenvelder, beide rassen die genetisch gezien op relatief grotere afstand staan van de andere Nederlandse rassen.

Download het invulformulier voor het WUR Broedresultaten onderzoek

 

 

Powered by: Wordpress