Archief 2018 Clubnieuws

Hoge opkomst ALV

Op 2 juni was er een enthousiaste opkomst van Lakenvelder en Vorwerk fokkers. De vergadering stond in het licht van het promotie van onze club. Het bestuur koos een nieuwe vorm voor deze jaarvergadering waardoor er meer onderling contact mogelijk was.

Tijdens geanimeerde gesprekken is, in kleine teams, van gedachten gewisseld over op welke manier we meer bekendheid kunnen geven en ook hoe we nieuwe leden kunnen werven.

Het bestuur heeft daartoe een introductiefolder gemaakt om proefleden te werven. Ook werden 6 club video’s getoont die onze fokkers aan het woord laten. De video’s kunnen gebruikt worden bij ledenwerving. Voor de leden die niet aanwezig konden zijn in Barneveld zijn ze hier te bekijken.

Na de lunch hield Dirk de Jong een reuze interessante voordracht over eieren beoordelen.

Tijdens deze jaarvergadering werd een nieuw bestuur gekozen en neemt Henk Fennema de voorzittershamer over. Jacqueline Bremmers is de nieuwe secretaris en Ron Le Poole is toegetreden als bestuurslid. Willem Van Beijnen blijft de ledenadministratie doen en Bart Landheer blijft penningmeester.

Powered by: Wordpress