Archief 2018 In de pers...

NCD Vaccinatie met spoed!!

Fokkers worden opgeroepen om hun dieren met spoed in te enten tegen NCD.
Zie onderstaand bericht van KLN.

Newcastle disease (ND of NCD)

Het gevaar van NCD-virusinfectie (Newcastle disease) bij onze dieren is groter geworden. Vanwege toenemende uitbraken in onze omringende landen lijkt de besmettingsgraad groter.

Om die reden is het advies van KLN om uw dieren zo snel mogelijk te vaccineren tegen dit virus. Uw dierenarts kan het goede advies geven.

Wij adviseren daarbij om zeker meerdere malen en met enkele weken tussentijd uw dieren te vaccineren. Dit staat los van de verplichte vaccinatie tegen NCD, wanneer uw dieren naar tentoonstellingen gaan. Het is nu belangrijk om naast een entdeken over Nederland te leggen ook de dieren zelf een goede bescherming tegen dit virus te geven.

Met vriendelijke groet,

Harry Arts
KLN Portefeuillehouder Dieraangelegenheden

 

Onderstaand bericht is uitgegaan naar alle dierenartsen in Nederland.

“In België en in een geval in Nederland is bij pluimvee (hobby-vogels zowel als door boeren gehouden dieren) het Newcastle Disease (ND of NCD) vastgesteld. Dat is een besmettelijke virusziekte die zowel tamme als wilde vogels en pluimvee treft. Ziekteverschijnselen kunnen zijn: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en een verminderde leg. Bij besmetting met een erg agressieve stam treedt ook sterfte op.

Alle handel in hobby-pluimvee en hobby-vogels en alle pluimvee en vogeltentoonstellingen zijn op dit moment verboden in België. Iedereen wordt dringend aangeraden niet met vogels of pluimvee naar België te reizen.
Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is wettelijk verplicht. Omdat alle commercieel gehouden pluimvee in Nederland is gevaccineerd is de kans op een uitbraak hier zeer klein.

In overleg tussen de vakgroep pluimvee van de KNMvD, de faculteit diergeneeskunde, de gezondheidsdienst voor dieren, AVINED en het ministerie van LNV zijn, om het risico voor mogelijke besmetting met Newcastle Disease zo veel mogelijk tegen te gaan op boerderijen, nieuwe entschema’s opgesteld voor drie categorieën pluimvee. Dierenartsen krijgen het advies om jonge pluimveedieren op korte termijn een herhalingsvaccinatie te geven.
Voor hobbyvogels is er geen formele vaccinatieplicht, maar eigenaren kunnen bij hun dierenartsen om vaccinatie vragen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Eigenaren van hobbypluimvee die mee willen doen aan tentoonstellingen en duiven laten meedoen aan wedvluchten, moeten deze dieren wel laten vaccineren tegen deze ziekte.

Alertheid
Gezien het aantal uitbraken in België is alertheid op zijn plaats. (hobby)pluimveehouders en dierenartsen om extra te letten op ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op ND. Verdenkingen moeten worden gemeld aan het meldpunt van de NVWA (045-5463188).

 

Algemeen
Newcastle Disease (ND) is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel veel vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het virus. Er zijn verschillende stammen en afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Wilde vogels kunnen het virus met zich mee dragen. Pluimvee kan worden besmet door contact (direct of indirect) met zieke vogels (wilde of gehouden).
De mens is nauwelijks gevoelig voor de ziekte. In een heel klein aantal gevallen krijgen mensen een ontsteking van het oogslijmvlies door contact met besmette vogels. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormen geen risico.

Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is wettelijk verplicht. Door middel van bloedonderzoek wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is uitgevoerd. Voor hobbyvogels is er geen vaccinatieplicht. ND is een Europees bestrijding plichtige dierziekte. Als een commercieel pluimveebedrijf is besmet, treden maatregelen in werking die vergelijk baar zijn met vogelgriep Bij een besmetting van ND van een commercieel pluimvee bedrijf wordt het pluimvee op het besmette bedrijf geruimd en wordt een beschermings- en toezichtgebied ingesteld met vervoersbeperkingen. Commercieel gehouden pluimvee in de omgeving van het besmette bedrijf zal worden ‘gehervaccineerd’.  Bij een besmetting op een hobbylocatie worden zieke vogels geëuthanaseerd en de overige vogels worden tweemaal gevaccineerd.

 

Uitbraken België
Sinds maart 2018 zijn er in België op 11 hobby – en 2 professionele locaties ND besmettingen gevonden. De Europese Commissie heeft op 6 juli jl. de lidstaten geïnformeerd over de ND uitbraken in België. Er is geen duidelijke oorzaak van de uitbraken vastgesteld. Het kan zijn dat de uitbraken zijn veroorzaakt door contact met  besmette wilde vogels of door contacten met besmette locaties.  Het virus is van het genotype VIIi en dit type circuleert pas recent.

De twee professionele locaties in België betreffen een handelaar in (hobby)pluimvee en een commercieel pluimveebedrijf. Beide locaties waren gevaccineerd. Er wordt onderzocht waarom deze bedrijven desondanks besmet zijn geraakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Of de vogels waren niet goed gevaccineerd of het vaccin werkt onvoldoende tegen deze virusvariant. Deskundigen schatten in dat het waarschijnlijker is dat niet goed vaccineren de oorzaak is, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

In België zijn naar aanleiding van deze uitbraken verboden ingesteld op het houden van pluimveetentoonstellingen en op de handel in en het uitwisselen van hobbypluimvee. Dat houdt ook Nederlands hobbypluimvee niet naar België verhandeld of gebracht mag worden en vice versa.

 

Uitbraak in Nederland in maart 2018
In dezelfde periode is er ook een uitbraak van ND gezien bij hobbypluimvee in Nederland (Arnhem). In een gebied met een straal van 10 kilometer rond deze locatie zijn geen commerciële pluimveebedrijven. De vogels op de locatie zijn na de besmetting tweemaal gevaccineerd. De locatie is 30 dagen na de laatste vaccinatie bemonsterd. Afgelopen vrijdag (6 juli 2018) heeft het WBVR gemeld dat deze monster negatief (geen virus) waren voor ND. De blokkade van het bedrijf is daarop door de NVWA opgeheven. Het WBVR heeft de sequentie van het genetisch materiaal bepaald en het bleek om hetzelfde type virus te gaan als in België.”

 

 

Powered by: Wordpress