Archief 2019 Clubnieuws

Erkenning LV-Blauw

Op 23 februari heeft onze secretaris namens het bestuur en fokkers het bewijs van erkenning van de kleurslag “Lakenvelder Groot blauw-getekend” uit handen van de Wim Voskamp, voorzitter van de KLN-Standaardcommissie, in ontvangst genomen.

Tijdens de ALV van 6 april zullen aan deze bijzondere erkenning verder aandacht besteden.

VERSLAG DIER-TECHNISCHE-RAAD
De uitreiking van nieuwe erkennigen was onderdeel van de jaarlijkse bijeenkomst van de KLN-Dier-Technische-Raad, waarbij vertegenwoordigers van alle kleindier verenigingen samenkomen voor het uitwisselen van inhoudelijk technische zaken.

Zo werd de laatste stand van zaken van het overleg tussen KLN en ministerie inzake de vogelgriep toegelicht. De KLN is nog steeds in gesprek over het maken van een uitzondering bij het constateren van de vogelgriep op het vervoersverbod voor hoenders naar en van shows maar het overleg verloopt moeizaam en er zijn nog geen besluiten genomen.

Ook ten aanzien van inmiddels wettelijk verplichtingen inzake dierenwelzijn bij shows en tentoonstellingen is de KLN nog bezig om richtlijnen en cursusopzet te ontwikkelen.

De KLN is voornemens om het aantal Bondshows voor 2019-2020 drastisch te beperken. Voor het komende jaar stelt men daarom voor om alleen de Noordshow als bondshow aan te merken.

Tot slot liet de KLN een demo zien van de “digitale-standaard’ die in ontwikkeling is. Men wil af van het papieren boek en de daarbij steeds terugkerende kostbare aanvullingen. Middels een abonnementen systeem kunnen leden straks online ‘de Standaard’ raadplegen.

STANDAARD MET KORTING
Het KLN bestuur heeft besloten om de bestaande gedrukte versie alvast in de uitverkoop te doen. De prijs voor het complete boek incl verzendkosten bedraagt nu €52,50. Voor meer info klik hier.

Powered by: Wordpress