Archief 2019 In de pers...

Vogelgriep in België

Het aantal uitbraken van laagpathogene vogelgriep in België blijft toenemen. Volgens de website Knack.be is het H3N1-virus inmiddels op 49 bedrijven vastgesteld. Begin deze week stond de teller nog op 38 besmette bedrijven. Het Belgische voedselagentschap FAVV meldt dat het virus op ‘enkele tientallen pluimveebedrijven’ is geconstateerd. Er zijn er geen aanwijzingen dat het virus in Nederland circuleert

Voor Nederland blijft het optreden van infecties met LPAI en HPAI ook een voortdurende en onvoorspelbare bedreiging. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test zowel monsters van pluimvee van bedrijven uit het monitoringsprogramma, als monsters afkomstig van bedrijven waar een vermoeden van besmetting met vogelgriep is. Tot nu toe heeft WBVR geen bedrijven positief getest voor H3N1, en zijn er geen aanwijzingen dat het virus in Nederland circuleert. Alertheid op verschijnselen van vogelgriep blijft echter noodzakelijk.

Het H3N1-virus raakt verschillende bedrijfssoorten in de pluimveesector. De ziekte komt voor bij leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en ouderdieren. De meest voorkomende symptomen zijn een snelle daling van de eiproductie (van 20 tot 100%), bleke eieren, een daling van water -en voederopname en hoge sterfte (soms tot 50% en hoger).

Volgens Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond, is voorlopig nog geen sprake van het gecoördineerd ruimen van de besmette bedrijven. “Dat is een punt van zorg. Het besmettingsgevaar is onverminderd groot. Het aantal besmette bedrijven neemt snel toe”, zo zegt ze.

Powered by: Wordpress