Archief 2021 Clubnieuws

Toekomstbestendig Showen

APK-KIP zal onderdeel uitmaken van het onderzoek dat de commissie ‘Toekomstbestendig Showen’ (KLN/NBS) start over wat en hoe te doen met de afnemende interesse in landelijke kleindierenshows. De commissie is gevraagd met voorstellen te komen.

De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek tijdens de KLN ALV in oktober/november van dit jaar gepresenteerd zullen worden. Hieronder kunt u het volledige bericht lezen en downloaden.

 Borne, 6 april 2021 

COMMISSIE TOEKOMSTBESTENDIG SHOWEN AAN DE SLAG 

Aanleiding voor het instellen van de Commissie Toekomstbestendig showen door KLN en NBS zijn onder andere de gesprekken die hebben plaatsgevonden n.a.v. de gewijzigde datum Dierenparade Noordshow, de nieuwe initiatieven die zijn ontstaan vanwege COVID-19 en de Vogelgriep, het teruglopend aantal deelnemers aan shows en de eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn. 

De commissie bestaat uit: Wim Voskamp, Bert Apperlo, Rob Joosten, Alfred Rozemeijer en Alexander van Ittersum. Rob Joosten is voorzitter en Erna Sanders is toegevoegd als secretaris van de Commissie. 

De commissie krijgt de opdracht onderzoek te verrichten naar het toekomstbestendig showen en met voorstellen te komen. De hoogste prioriteit heeft het tentoonstellingsrooster maar ook worden voorstellen gevraagd inzake dierenwelzijn, digitaal showen, de keurmeester komt bij u thuis, zomer tentoonstellingen, showen met deelnemers die geen lid zijn van KLN of NBS. Al in het KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 wordt, in hoofdstuk 9 Kwaliteitszorg en ondersteuning shows, nader ingegaan op de gewenste wijzigingen. Ook bij de NBS wordt regelmatig gesproken over de houdbaarheid van de huidige tentoonstellingssystematiek. 

De commissie rapporteert in juni 2021 haar concept advies aan de voorzitters van KLN en NBS. Voor de zomer van 2021, tijdens de Raad van Advies KLN gezamenlijk met een afvaardiging van de NBS, worden de contouren van het advies gedeeld met de achterban. 

Tijdens de ALV´s in de herfst 2021 ( KLN oktober/ november 2021, NBS 30 oktober 2021) wordt er een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de leden. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter KLN Voorzitter NBS 

Jan Dirk Nijkamp Thom Laming 

Powered by: Wordpress