In de pers...

Ophok en afschermplicht ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is dat er sinds december geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. Met het besluit van de minister van LNV vervalt de algemene ophokplicht volledig. Ook wordt de afschermplicht volledig ingetrokken.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/24/ophokplicht-pluimvee-geheel-ingetrokken

Powered by: Wordpress