In de pers...

Vaccinatie werkt

Twee vogelgriepvaccins werken effectief in de praktijk. Dat blijkt uit een veldproef in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In september 2023 zijn 1800 eendagskuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt dat de twee geteste vaccins, 8 weken na vaccinatie, effectief zijn tegen infectie met het virus. Dat de vaccins in de praktijk werken, is een heel belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

lees meer

Powered by: Wordpress