DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024

DOE MEE EN STUUR IN  t/m Woensdag 17 APRIL:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
DE ALV 2023 is gesloten. U kunt nu niet meer stemmen

Op deze pagina vindt u alle informatie voor de Digitale ALV 2024.
U kunt uw stem uitbrengen tot en met 17 april 2024 of tijdens de bijeenkomst in Lochem op 20 april a.s.

De stukken waarvoor we uw goedkeuring vragen hebben betrekking op het afgelopen clubjaar 2023.

 

U kunt de verschillende documenten hieronder downloaden. 

 

Dit jaar is uitbreiding en versterking van het bestuur van groot belang. De huidige secretaris en penningmeester nemen in 2025 afscheid.
Het komende jaar willen ze nieuwe bestuursleden inwerken. Via deze link vindt u een overzicht van de verschillende taakverdelingen binnen het bestuur. 

 

Download deze documenten!

AGENDA

Digitale ALV 2024

NOTULEN 2023 :

Digitale ALV 15 april 2023

CLUBVERSLAG 2023:

Bekijk het clubverslag

FINANCIEEL 2023 :

Download het
financieel verslag

KAS-Commissie 2023:

Goedkeuring
Kascommisie.

CLUBBEGROTING

Begroting 2024/2025

SHOW & PRIJZENSCHEMA

2024/2025

BESTUURSVERKIEZING

Bestuurstaken L&V club

 

Als officiële vereniging zijn we volgens onze statuten verplicht om 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden.Tijdens deze vergadering kunnen alle leden hun mening geven en stemmen over het gevoerde beleid, de samenstelling van het bestuur, de financieën en de plannen voor het nieuwe jaar. De leden verlenen ‘decharge’ (kwijting/goedkeuring) aan het bestuur voor alle handelingen die zij voor de club in het afgelopen jaar hebben verricht.

We betrekken graag al onze leden bij z’n ALV. Maar omdat niet altijd alle leden bij een  traditionele ALV aanwezig kunnen zijn, heeft het bestuur een nieuwe vorm aan de ALV gegeven: via dit stemformulier kunt thuis, vanuit uw stoel digitaal stemmen. 

 

De digitale ALV is feitelijk niet anders dan een ALV die gehouden wordt in een zaaltje. U geeft individueel uw goedkeuring of geeft aan waarover u vragen heeft.Alle stemformulieren worden door de secretaris geteld en in kaart gebracht.

 

 

U kunt uw stem uitbrengen tot en met woensdag 17 april 2024 om 23:59 uur. Op zaterdag 20 april  houden we onze ALV in Lochem. Ook daar bent u van h arte welkom. 

Ach, moeten, moeten? Er is wel een hoop tijd en aandacht besteedt aan het maken en voorbereiden van alle documenten voor deze ALV. Het is dus wel aardig als u er ook enige aandacht aan besteed. 

Stemformulier ALV 2024

Op dit stemformulier voor de Digitale ALV2024 kunt u aangeven of u akkoord bent met de agenda en de daarop vermeldde agendapunten.

Vragen, aanvullingen en opmerkingen
Heeft u aanvullende vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze stukken, vermeld deze dan onder aan bij het betreffende agendapunt. Hou het svp kort: we nemen deze op in de notulen.
Heeft u uitgebreide vragen of opmerkingen stuur die dan per email aan ons secretariaat.

1. Bestuursmededelingen


2. Hamerstukken en bestuursverkiezing


Samenstelling L&V club bestuur 2024

Jacqueline en Bart gaan hun laatste jaar in als bestuurslid. Ons bestuur heeft dus dringend versterking nodig: een 2de secretaris en een 2de penningmeester die volgend jaar het stokje willen overnemen.


Kandidaten kunnen zich voor 17 april bekendmaken via het secretariaat of onderstaand in agendapunt 2.2.1. Nieuwe kandidaten worden tijdens de ALV benoemd. Verder bestaat het bestuur 2024 na goedkeuring herbenoeming uit: Cees Wiggelo (voorzitter), Jacqueline Bremmers (secretaris), Geneviève Albertzoon (leden-administratie), Bart Landheer (penningmeester en 2de voorzitter), Henk Fennema (bestuurslid).

3. Financiële besluiten


Samenstelling Kascomissie
Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd door 2 leden. Elk lid wordt benoemd voor een periode van 2 jaar. De samenstelling van de kas-cie wisselt jaarlijks waarbij telkens een lid, dat twee jaar gecontroleerd heeft aftreedt en er een nieuw lid toetreedt. Leden van de kas-cie worden jaarlijks door de penningmeester uitgenodigd.

N.B
In de begroting 2024/2025 is geen budget gereserveerd voor show- & prijzen omdat het bestuur verwacht dat deze ook dit jaar helaas nog niet mogelijk zullen zijn. Mocht dit anders zijn dan kan het prijzengeld worden betaald uit de reserves van de club.

4. Rondvraag


Powered by: Wordpress