Historie club

logosmall
De Lakenvelder en Vorwerkhoender club
De Lakenvelderclub is opgericht in 1980 te Zeist en heeft als doel “het bevorderen van de fok en het houden van het Lakenveltsche Hoen’. In 2001 sloot de Vorwerkhoenderclub (opgericht in 1985) zich aan. Vanaf dat moment werken we samen aan de ontwikkeling, het beheer en behoud van beide zeldzame Rashoender rassen.

De Lakenvelder- en Vorwerkhoenderclub verwezenlijkt haar doelstelling
door haar kennis te delen en de contacten tussen fokkers van zeldzame hoender rassen te bevorderen.


ACTIEVE CLUB

Onze club kenmerkt zich door actieve leden die met elkaar trots zijn op de gezamelijk behaalde resultaten. Dat alles in een enthousiaste, gemoedelijke sfeer. Hiertoe worden jaarlijks bijeenkomsten. hokbezoeken en een clubdag georganiseerd en neemt men deel aan landelijke en regionale tentoonstellingen. Regionale ambassadeurs vertegenwoordigen onze club en dragen bij aan de lokale en regionale aanwezigheid.

ACTIEVE GROEI
Onze club ontwikkelde een succesvolle ledenwerf actie, die tegen de trend van kleiner wordende clubs, waardoor onze vereniging tussen 2018 en 2020 in ledental verdubbelde. Die groei is ook hard nodig om de kennis en ervaring van oudere leden tijdig te kunnen overbrengen op de volgende generatie.

Daarbij richten we ons vooral op leden van 40+. Leden die weer wat meer tijd aan en voor zichzelf willen besteden en die serieus willen meewerken aan het behoud van ons Nationaal erfgoed. 

ACTIEF DIGITAAL
Digitaal zijn we zeer actief en innovatief: jaarlijks posten we zo’n 50 nieuwe berichten op onze site. Vrijwel alle communicatie verloopt via website en nieuwsbrieven per email. Ook komt er 1x per jaar ter voorbereiding op de Algemene ledenvergadering (ALV) een clubblad uit. Daarin staan de nieuwe plannen voor het komend jaar, die tijdens de ALV aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Zo ontwikkelde de L&V-club een landelijke Kuikenradar waarop fokkers hun broedresultaten kunnen bijhouden. Om de contacten en samenwerking tussen andere hoender speciaalclubs te bevordern stelt onze club deze ook aan hen beschikbaar.

ACTIEF IN KWALITEIT
Tijdens de jaarlijkse jongdierendag komen fokkers uit het hele land bij elkaar en worden de jonge dieren gekeurd. Mogeljke verbeterpunten komen dan aan de orde. Er zijn hierbij altijd erkende keurmeesters aanwezig die uitleg geven over de vele facetten die bij de fok van van onze dieren van belang zijn. Met hen kan ook van gedachten gewisseld worden en vragen gesteld. Het gemeenschappelijke fokdoel wordt vast-, c.q. bijgesteld.

Keurmeesters spelen een belangrijke rol bij het realiseren van ‘de standaard’, het ideaalbeeld van het Lakenvelder en Vorwerkhoen, doordat zij met hun gedetailleerde  opmerkingen tijdens de keuring, de fokkers kunnen helpen hun resultaten te verbeteren. De speciaalclub tracht tevens de uniformiteit van de keuringen te bevorderen door de benoeming van club-keurmeesters die grote interesse en deskundigheid hebben in specifiek onze rassen en soorten.

ACTIEF IN KENNISOVERDRACHT
Op de website publiceert de club wetenswaardigheden over het houden en fokken van Lakenvelder en Vorwerkhoenders. Zo zijn er video’s waarin Fokkers aan het Woord komen en vertellen over aspecten van hun hobby. Een belangrijk onderdeel is het delen van kennis en geven van fok-adviezen aan de leden/fokkers. Zo kunnen beginnende fokkers gebruik maken van een schat aan ervaring van onze leden. 

Lid worden? Klik hier om u in te schrijven.

Powered by: Wordpress