Vorwerk

Oscar Vorwerk
Een van de enige afbeeldingen van Oskar Vorwerk

De onderzoeker Oskar Vorwerk was tamelijk vermogend en bezitte een landgoed in Hamburg met een vogelhouderij.
Otto Seeger was in dienst voor dhr. Vorwerk en verzorgde de vogels.
Toendertijd waren mooie kippen een statussymbool en was het exclusief om bijzondere rassen te houden.

Na jaren fokken ontstond de Vorwerkhoen en het ras werd in 1902 erkend.

Na de 2de wereld oorlog was de Vorwerk hoen bijna uitgestorven. Vrijwel alle dieren waren toen verdwenen.
Daarna is er door fanantieke fokkers het ras weer nieuw leven ingeblazen; mede gebruik makend van andere rassen.

Vorwerk_Van_Gink
Vorwerk tekening van Gink

Powered by: Wordpress